Studerende i felten

Velkommen til Sydhavnen

I efteråret 2013 vil studerende på informationsvidenskab i deres første introducerende projekt (P0) drage i felten for at observere og interview mennesker der passerer og opholder sig ved Sydhavn station. Formålet er at få viden om, hvordan stationen bruges, med henblik på at omdanne området omkring stationen til en fysisk og digital kommunikationsplatform for borgere og brugere af Sydhavnen. Den viden de studerende erhverver sig formidles i rapporter og præsenteres på et lokaludvalgsmøde.

Advertisements
Tagged with: , , , ,
Posted in Infovidenskab E2013

Sydhavnens potentialer og problematikker kort

Sydhavnen er historisk set arbejdernes bydel. En af arbejdernes koryfæer, Anker Jørgensen, kommer da også fra bydelen. Tidligere kunne bydelens indbyggere arbejde i den tunge industri ved havnen, hvor der nu er Universitet og kontorvirksomheder. Bydelen bærer præg af små lejligheder, hvoraf mange er beboet af borgere på overførselsindkomst. Derfor er der mange børnefamilier der forlader bydelen, hvilket gør folkeskolerne ”tynde i toppen”.
Bydelen omfatter mange modsætninger. Der er den gamle bydel med centrum omkring Mozarts Plads og det nye moderne Teglholmen og Sluseholmen. Der er det almene boligbyggeri og haveforeningen, hvor 70’ernes studerende slog sig ned. Der er byens liv og naturen på Tippen. Endelig er der flere store trafikerede veje, der skaber skarpe grænser mellem de forskellige områder i bydelen.
Sydhavnen kan stå overfor et nybrud i de kommende år. Man forventer at en del af de 2500 studerende på AAU vil slå sig ned i byen, hvilket vil bidrage med nye brugsmønstre i byrummene. Henover sommeren 2013 behandles et forslag om at få op til seks metrostationer i 2022, hvilket forventes at skabe udvikling i bydelen.
Kort sagt er det interessant at arbejde med bydelens udvikling, inddragelse og samarbejde med borgere og brugere, en kreativ undersøgelsen af byens rum samt arbejde med at åbne dem op for nye brugergrupper, samt at udvikle metoder til at kortlægge byens tilbud og brug. Det særligt behovet for lokale medier og videndeling, der er omdrejningspunkt for den første fase i forskningsprojektet bag bloggen.

Tagged with: ,
Posted in Infovidenskab E2013